ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน ผู้ดูแลเนื้อหาบทความและการตลาดให้กับUFA222

ฤทธิ์เดช นวลจันทร์ส่อง (Ritdet Nuanjansong)

ฤทธิ์เดช นวลจันทร์ส่อง (Ritdet Nuanjansong)

ตำแหน่งและประวัติการทำงาน

ฤทธิ์เดช นวลจันทร์ส่อง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งบรรณาธิการ (Editor in Chief of UFABET) รับหน้าที่ดูแลเนื้อหากลยุทธ์ทางการตลาด และจัดการการบริหารข้อมูลทั้งหมดของบริษัททั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

การศึกษา

ปริญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ1) หลักสูตรในระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation มหาลัยธรรมศาสตร์

ข้อมูลและประวัติ

นาย ฤทธิ์เดช นวลจันทร์ส่อง เกิดและโตในครอบครัวที่มี พ่อ และลุง ชื่อชอบในกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากจนทำให้เขาซึมซับพฤติกรรมในการชื่นชอบในกีฬาติดตัวมา และยังเป็นคนชอบเขียนและอ่าน โดยเฉพาะหนังสือกีฬาเกี่ยวกับฟุตบอลที่พ่อของเขาชอบซื้อมาอ่าน หลังจากที่พ่อของเขาอ่านเสร็จเขาก็จะหยิบหนังสือฟุตบอลมาอ่านต่อ และศึกษาประวัติของนักฟุตบอลทุกคนที่เขาชื่นชอบ

เนื่องด้วยความชื่นชอบในกีฬาเป็นอย่างมากทำให้เขาตัดสินใจเรียนต่อปริญาตรีในคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยิ่งทำให้เขาได้ใกล้ชิดกับกีฬามากขึ้นไปอีก ได้รู้ลึกไปถึงกีฬาบางชนิดที่ไม่เป็นที่นิยม เพราะสาขาที่เขาเรียนเกี่ยวข้องกับสาขาด้านการกีฬาโดยตรง และด้วยความชื่นชอบในการอ่านและเขียนที่เป็นนิสัยติดตัวมาตั้งแต่ยังเด็กทำให้การเขียนวิทยานิพนธ์ของเขา เป็นที่ชื่นชอบ และเข้าตาอาจารย์เป็นอย่างมาก ทำให้เจ้าตัวหันมาสนใจและเอาดีในด้านการเขียนบทความเกี่ยวกับกีฬา เป็นบันไดต่อยอดให้เขาได้เข้าทำงานกับบริษัทงานด้านเขียนข่าวชื่อดัง

ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของนายฤทธิ์เดช รวมถึงการดำเนินงานที่ผู้ประกาศข่าวกีฬาชั้นนำมา 4 ปี ก่อนที่จะย้ายมาร่วมกับทาง Ufabet หลังจากเข้าวงการได้ไม่นาน คุณฤทธิ์เดช เริ่มจับทางและใช้ความรู้ที่เรียนมาของตัวเองให้เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาและช่วยขับเคลื่อน UFABET ให้เป็นแบรนด์ยอดนิยมชั้นนำของโลก

จุดเปลี่ยน

เริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาฝึกงานเกี่ยวกับวงการกีฬาชื่อดัง จนกระทั่งได้ทำงานในฐานะพนักงาน รายการสารคดีความเชิงแนวกีฬา ทำให้เขาได้รู้จักผู้คนในแวดวงในวงการกีฬามากขึ้น รวมถึงความต้องการที่จะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆจากการทำงานที่ต้องเป็นผู้ประกาศข่าวมา 4 ปี ทำให้เขาตัดสินใจไปศึกษาต่อใน หลักสูตรในระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาลัยธรรมศาสตร์

ในหลักสูตรปริญาโทเขาได้เลือกเรียนในสาขา Business Innovation เพื่อสร้างผู้บริหารในยุคดิจิตอล เนื้อหามีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่บนแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม โดยครอบคลุมทั้ง การวางกลยุทธ์ การบริหารจัดการ ทักษะเฉพาะทางในการดำเนินการทางธุรกิจ และการสร้างภาวะผู้นำทำให้เขานั้นเขาได้รู้จักอีกหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาโดยตรง เขาจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเว็บพนันออนไลน์พร้อมทั้งพัฒนาระบบเว็บพนันออนไลน์ UFABET ทำให้เขาตัดสินใจเข้าสู่วงการตามสายงานที่เขานั้นได้เรียนมาโดยตรงและเริ่มทำงานในวงการนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ช่องทางติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ : 082-2213-086
ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Scroll to Top